Historie obory Červený Hrádek

V druhé polovině 19.st. dal šlechtický rod Buquoyů postavit poblíž svého zámku Červený Hrádek nad městem Jirkov na úpatí Krušných hor oboru k chovu daňčí a jelení zvěře.
V roce1898 získal Červený Hrádek rod Hohenlohe, kteří po dvou letech oboru zrušili kvůli poškozenému oplocení.

Po druhé sv. válce byl velkostatek zkonfiskován a jeho lesní část přešla pod správu státních lesů. V r.1986 bylo rozhodnuto o výstavbě nové obory, která byla uznána v listopadu 1989 pod názvem Červený Hrádek.

Držitelem obory jsou dnes lesy ČR s.p. LS Litvínov.